Gemeentesubsidie is toegekend.

Evenals voorgaande jaren heeft de gemeente een subsidiebijdrage toegekend die is verkregen uit het ‘budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen’.