“Bouwdorp Brakkenstein stopt na dit jaar !?”

Zonder nieuwe vrijwilligers kunnen wij volgend jaar geen bouwdorp meer organiseren.

Dit zou betekenen dat Bouwdorp 2018 de laatste wordt!

Dat wilt u toch niet? Niemand wil de gezelligste week van het jaar missen, toch?

Beste liefhebbers van Bouwdorp Brakkenstein,

Via deze weg willen we jullie (geïnteresseerden, fans en ouders van enthousiaste kinderen) informeren over het ontstane tekort aan kerngroepvrijwilligers voor de organisatie van het bouwdorp. Er zijn na afgelopen bouwdorp al twee vrijwilligers gestopt en helaas stoppen na dit jaar nog eens vijf kerngroepleden.

DUS ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR NIEUWE KERNGROEPLEDEN

  • Kerngroepleden verbinden zich voor een aantal jaren aan het bouwdorp.
  • Kerngroepleden vergaderen van januari t/m juli ongeveer 5 keer.
  • Ieder kerngroeplid heeft zijn eigen taken. Taken zijn verdeeld, waardoor het geen grote belasting is.
  • Kerngroepleden zijn in de week van het bouwdorp bij voorkeur van maandag t/m vrijdag aanwezig.
    Dit vereist dat je bereid bent hier wat vakantiedagen voor in te zetten, dat je creatief met je werkgever/gezin in gesprek gaat, of dat je in het onderwijs werkt of gaat werken!
  • Wij zoeken (nu) kerngroepleden voor de onderdelen: keuken (1), techniek (2 à 3), knutsel (1), sport en spel (1).
  • Na volgend jaar ontstaan ook nog 2 vacatures voor de coördinatie en planning.

We zoeken mensen die dit jaar willen meelopen en het volgend jaar willen gaan DOEN! Op deze manier kunnen wij voor een goede overdracht van kennis zorgen. Hiermee garanderen we veiligheid, een strak draaiend bouwdorp en dus veel plezier!

Voor je inzet voor het bouwdorp wordt je beloond met veel gezelligheid, waardering, schouderklopjes, blije kinderen en ouders uit de wijk. Je betekent iets voor een ander en voor de wijk! Je draagt je steentje bij! En eigenlijk….. hoef je er alleen maar iets leuks voor te doen! Wie wil dat nu niet?

Actieve rol in Bouwdorp?

Verschillende leden van het kernteam zullen in de komende jaren afscheid nemen van het bouwdorp omdat hun kinderen van de basisschool gaan. Daarom zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om vooraf en/of tijdens het bouwdorp een actievere rol te krijgen. Wil je hierover meer informatie of lijkt je dit wat neem dan contact op met Belia  of Carine via  Info@bouwdorpbrakkenstein.nl of tel. 06-23542025

Bouwdorp Brakkenstein 2017: Organisatie is gestart!

Al moet de lente nog beginnen, de organisatie van het bouwdorp Brakkenstein is al van start gegaan! De laatste week van de schoolvakantie is het weer zo ver! Dan gaan we weer timmeren en bouwen!

Het thema van dit jaar is: Cowboys en Indianen in het Wilde Brakkenstein!

Het bouwdorp is voor kinderen vanaf 5 jaar tot en met groep 8. Broertjes of zusjes van 4 jaar oud, mogen meedoen mits er dagelijks een begeleider aanwezig is.

Om de dagelijkse bezetting rond te krijgen hebben we voor elk kind dat meedoet één volwassen vrijwilliger (ouder, oppas, grootouder) voor minimaal 1 dag nodig.  Ook jongeren kunnen zich weer inschrijven om te helpen! Zonder jullie gaat het niet. Dus noteer de week (34) vast in je agenda en hou een dagje hiervoor vrij!

Inschrijving: Woensdag 10 mei 2017, 11.45-13.00 uur

Locatie: Basisschool Brakkenstein

Kosten: € 12 

 

De kop is er af.

(Er was eens heel lang geleden …..) Een natte koude dag in augustus 2014. Tientalle kinderen kwamen bij elkaar voor een fantastisch bouwdorp. Vol verwachting werd er uitgekeken naar de opening. Geweldig was ‘tie. En daarna? Daarna storten de deelnemers zich vol overgave op hun werkzaamheden. Er werd getimmerd en getimmerd en … nog meer getimmerd. En natuurlijk kon het schilderen ook niet uitblijven. De mooiste creaties werden gevormd. Moe maar voldaan vertrok iedereen weer naar huis. Uitrusten van een lange dag noeste arbeid leveren, een dag met veel plezier en het mooie is….. Morgen is er weer een dag.

Voor foto’s kijk je op de faceboekpagina.

Het is zo ver!!!

Vandaag gaat het bouwdorp beginnen. Helaas wel op de koudste dag van deze zomer maar dat mag de pret niet drukken. De materialen zijn gearriveerd, het bouwdorpteam is er klaar voor. We zijn benieuwd wat voor mooie bouwsels er dit jaar komen te staan op de verschillende kavels. Veel plezier allemaal.

Er was eens heel heel lang geleden ………………..

Gemeentesubsidie is toegekend.

Evenals voorgaande jaren heeft de gemeente een subsidiebijdrage toegekend die is verkregen uit het ‘budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen’.

Wist je dat het bouwdorp ook op facebook te vinden is?

Bouwdorp Brakkenstein heeft een eigen facebookpagina. Klik maar een rechtsboven op het facebook-icoontje.

Je moet wel even opletten dat je de juiste facebook pagina hebt want er bestaat er nog een. Helaas kunnen we de beheerder daarvan niet vinden en de pagina niet weg laten halen. Heb je een idee wie de beheerder van de andere pagina kan zijn laat het ons dan weten.