Inschrijven

Inschrijven.nl

Inschrijven gebeurt vanaf dit jaar online via inschrijven.nl. Klik HIER om in te schrijven!

Als je een kind inschrijft, is het de bedoeling dat je ook een vrijwilliger inschrijft voor minimaal 1 dag.

Inschrijven kind

Inschrijving voor Bouwdorp kost 12 euro per kind.

Bouwdorp Brakkenstein heeft een samenwerking met Stichting Leergeld Nijmegen. Indien u hier gebruik van zou willen maken kijk dan op de website www.leergeldnijmegen.nl en neem contact op met Belia of Carine via info@bouwdorpbrakkenstein.nl of tel 06-23542025.

Om de dagelijkse bezetting rond te krijgen hebben we in principe voor elk kind één volwassen vrijwilliger (ouder, oppas, grootouder) voor minimaal 1 dag nodig.

Inschrijven vrijwilliger

We merken dat de bereidheid en betrokkenheid van ouders groot is om hun steentje bij te dragen. Dat is fijn, want zonder jullie gaat het niet. De kinderen met wie een vrijwilliger meekomt zijn zeker van hun plaats. Kinderen zonder vrijwilliger lopen het risico dat er geen plaats meer is (schrijnende gevallen uitgezonderd).

Jeugdvrijwilligers zijn ook van harte welkom om zich in te schrijven!

Je kunt als vrijwilliger kiezen voor:

  • Opbouw (maandag)
  • Kavel begeleiding, helpen in de keuken, assisteren bij knutsel of sport & spel (dinsdag, woensdag, donderdag)
  • Nieuw: je kunt je ook opgeven om te schminken (dinsdag, woensdag, donderdag)
  • Afbouw / Opruimen & poetsen (vrijdag)

EHBO

Wij zijn op zoek naar mensen met een EHBO diploma die zich in willen zetten voor de bemanning van de EHBO post. Ook vragen we mensen met een EHBO-diploma om dit kenbaar te maken op het inschrijfformulier van vrijwilligers. Deze mensen kunnen we dan eventueel benaderen als reserve.