Privacyverklaring (versie 2022)

 

Stichting Bouwdorp Brakkenstein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Stichting Bouwdorp Brakkenstein kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Bouwdorp Brakkenstein:

 

Uw voor- en achternaam

De voor en achternaam van uw kind

Uw adresgegevens

De geboortedatum van uw kind

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

Foto’s

 

Persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn, bijvoorbeeld via de inschrijving of per mail, zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor die gegevens verstrekt zijn.

Hierbij moet u in ieder geval denken aan het ontvangen van mail met informatie omtrent het bouwdorp. Daarnaast kunnen wij contact met u opnemen in verband met de vrijwilligers-activiteiten en/of sponsoractiviteiten. Alle andere persoonlijke gegevens worden zowel door ons als de makers van het webformulier na uiterlijk anderhalf jaar na het afsluiten van het bouwdorp verwijderd.

Gegevens van de sponsoren en/of leveranciers wordt maximaal 5 jaar bewaard.

 

Alle persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

 

HOE GAAN WE OM MET FOTO’S?

Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto’s gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze site en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. We mogen dus wel portretten maken, zolang deze niet te veel het privacybelang van de geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken. 

 

Bij elk kavel wordt tijdens bouwdorp een foto gemaakt van het kavel en alle deelnemers op het betreffende kavel. Deze foto’s worden geprint/ verwerkt door onze sponsor of een groter bedrijf. Ook voor deze verwerking geldt dat Stichting Bouwdorp Brakkenstein als verwerkingsverantwoordelijke eindverantwoordelijk blijft voor deze verwerking.

 

WAAR KUNT U TERECHT MET EEN VRAAG OF KLACHT? (inzage en correctie?)

U heeft het recht op inzage in uw eigen gegevens dan wel een correctie of verwijdering daarvan. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website.

 

DELLEN WE GEGEVENS MET ANDEREN?

De gegevens die u invult tijdens het inschrijven via de site Inschrijven.nl, worden beheerd door Iwan.nl B.V., de eigenaar van de website Inschrijven.nl. Iwan.nl B.B. voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Stichting Bouwdorp Brakkenstein heeft met Iwan.nl B.V. een verwerkersovereenkomst. Alleen Stichting Bouwdorp Brakkenstein heeft de beschikking over de gegevens die u invult bij uw inschrijving.

 

Stichting Bouwdorp Brakkenstein laat tijdens bouwdorp foto’s maken door het wijkblad Brakkenstein. Het betreft het maken van foto’s ten behoeve van het wijkblad Brakkenstein. Het doel van wijkblad Brakkenstein en Stichting Bouwdorp Brakkenstein overlapt: mensen uit de buurt met elkaar in contact brengen en een toename van onderlinge betrokkenheid. Voor de privacyverklaring van wijkblad Brakkenstein verwijzen wij naar hun site.

 

We gebruiken Google Analytics om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Hiertoe hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. In de uitwisseling van gegevens met Google hebben we het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat je exacte IP adres onbekend blijft. Ook hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet. We maken geen gebruik andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies en gegevens gaan dan ook geanonimiseerd naar Google.

 

BEVEILIGING

Stichting Bouwdorp Brakkenstein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens die de stichting van u verwerkt worden pas opgeslagen nadat u het invulde formulier heeft verstuurd.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Kernleden van Bouwdorp Brakkenstein maken gebruik van dataopslag in de Cloud via Dropbox.

 

Op de website van Bouwdorp Brakkenstein worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bouwdorp Brakkenstein kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.