Privacyverklaring (versie 2022)

 

Stichting Bouwdorp Brakkenstein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Stichting Bouwdorp Brakkenstein kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Bouwdorp Brakkenstein:

 

Uw voor- en achternaam

De voor en achternaam van uw kind

Uw adresgegevens

De geboortedatum van uw kind

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

Foto’s

 

Persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn, bijvoorbeeld via de inschrijving of per mail, zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor die gegevens verstrekt zijn.

Hierbij moet u in ieder geval denken aan het ontvangen van mail met informatie omtrent het bouwdorp. Daarnaast kunnen wij contact met u opnemen in verband met de vrijwilligers-activiteiten en/of sponsoractiviteiten. Alle andere persoonlijke gegevens worden zowel door ons als de makers van het webformulier na uiterlijk anderhalf jaar na het afsluiten van het bouwdorp verwijderd.

Gegevens van de sponsoren en/of leveranciers wordt maximaal 5 jaar bewaard.

 

Alle persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

 

HOE GAAN WE OM MET FOTO’S?

Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto’s gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze site en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. We mogen dus wel portretten maken, zolang deze niet te veel het privacybelang van de geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken. 

 

Bij elk kavel wordt tijdens bouwdorp een foto gemaakt van het kavel en alle deelnemers op het betreffende kavel. Deze foto’s worden geprint/ verwerkt door onze sponsor of een groter bedrijf. Ook voor deze verwerking geldt dat Stichting Bouwdorp Brakkenstein als verwerkingsverantwoordelijke eindverantwoordelijk blijft voor deze verwerking.

 

WAAR KUNT U TERECHT MET EEN VRAAG OF KLACHT? (inzage en correctie?)

U heeft het recht op inzage in uw eigen gegevens dan wel een correctie of verwijdering daarvan. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website.

 

DELLEN WE GEGEVENS MET ANDEREN?

De gegevens die u invult tijdens het inschrijven via de site Inschrijven.nl, worden beheerd door Iwan.nl B.V., de eigenaar van de website Inschrijven.nl. Iwan.nl B.B. voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Stichting Bouwdorp Brakkenstein heeft met Iwan.nl B.V. een verwerkersovereenkomst. Alleen Stichting Bouwdorp Brakkenstein heeft de beschikking over de gegevens die u invult bij uw inschrijving.

 

Stichting Bouwdorp Brakkenstein laat tijdens bouwdorp foto’s maken door het wijkblad Brakkenstein. Het betreft het maken van foto’s ten behoeve van het wijkblad Brakkenstein. Het doel van wijkblad Brakkenstein en Stichting Bouwdorp Brakkenstein overlapt: mensen uit de buurt met elkaar in contact brengen en een toename van onderlinge betrokkenheid. Voor de privacyverklaring van wijkblad Brakkenstein verwijzen wij naar hun site.

 

We gebruiken Google Analytics om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Hiertoe hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. In de uitwisseling van gegevens met Google hebben we het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat je exacte IP adres onbekend blijft. Ook hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet. We maken geen gebruik andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies en gegevens gaan dan ook geanonimiseerd naar Google.

 

BEVEILIGING

Stichting Bouwdorp Brakkenstein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens die de stichting van u verwerkt worden pas opgeslagen nadat u het invulde formulier heeft verstuurd.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Kernleden van Bouwdorp Brakkenstein maken gebruik van dataopslag in de Cloud via Dropbox.

 

Op de website van Bouwdorp Brakkenstein worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bouwdorp Brakkenstein kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

 

“Bouwdorp Brakkenstein stopt na dit jaar !?”

Zonder nieuwe vrijwilligers kunnen wij volgend jaar geen bouwdorp meer organiseren.

Dit zou betekenen dat Bouwdorp 2018 de laatste wordt!

Dat wilt u toch niet? Niemand wil de gezelligste week van het jaar missen, toch?

Beste liefhebbers van Bouwdorp Brakkenstein,

Via deze weg willen we jullie (geïnteresseerden, fans en ouders van enthousiaste kinderen) informeren over het ontstane tekort aan kerngroepvrijwilligers voor de organisatie van het bouwdorp. Er zijn na afgelopen bouwdorp al twee vrijwilligers gestopt en helaas stoppen na dit jaar nog eens vijf kerngroepleden.

DUS ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR NIEUWE KERNGROEPLEDEN

  • Kerngroepleden verbinden zich voor een aantal jaren aan het bouwdorp.
  • Kerngroepleden vergaderen van januari t/m juli ongeveer 5 keer.
  • Ieder kerngroeplid heeft zijn eigen taken. Taken zijn verdeeld, waardoor het geen grote belasting is.
  • Kerngroepleden zijn in de week van het bouwdorp bij voorkeur van maandag t/m vrijdag aanwezig.
    Dit vereist dat je bereid bent hier wat vakantiedagen voor in te zetten, dat je creatief met je werkgever/gezin in gesprek gaat, of dat je in het onderwijs werkt of gaat werken!
  • Wij zoeken (nu) kerngroepleden voor de onderdelen: keuken (1), techniek (2 à 3), knutsel (1), sport en spel (1).
  • Na volgend jaar ontstaan ook nog 2 vacatures voor de coördinatie en planning.

We zoeken mensen die dit jaar willen meelopen en het volgend jaar willen gaan DOEN! Op deze manier kunnen wij voor een goede overdracht van kennis zorgen. Hiermee garanderen we veiligheid, een strak draaiend bouwdorp en dus veel plezier!

Voor je inzet voor het bouwdorp wordt je beloond met veel gezelligheid, waardering, schouderklopjes, blije kinderen en ouders uit de wijk. Je betekent iets voor een ander en voor de wijk! Je draagt je steentje bij! En eigenlijk….. hoef je er alleen maar iets leuks voor te doen! Wie wil dat nu niet?

Actieve rol in Bouwdorp?

Verschillende leden van het kernteam zullen in de komende jaren afscheid nemen van het bouwdorp omdat hun kinderen van de basisschool gaan. Daarom zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om vooraf en/of tijdens het bouwdorp een actievere rol te krijgen. Wil je hierover meer informatie of lijkt je dit wat neem dan contact op met Belia  of Carine via  Info@bouwdorpbrakkenstein.nl of tel. 06-23542025

Bouwdorp Brakkenstein 2017: Organisatie is gestart!

Al moet de lente nog beginnen, de organisatie van het bouwdorp Brakkenstein is al van start gegaan! De laatste week van de schoolvakantie is het weer zo ver! Dan gaan we weer timmeren en bouwen!

Het thema van dit jaar is: Cowboys en Indianen in het Wilde Brakkenstein!

Het bouwdorp is voor kinderen vanaf 5 jaar tot en met groep 8. Broertjes of zusjes van 4 jaar oud, mogen meedoen mits er dagelijks een begeleider aanwezig is.

Om de dagelijkse bezetting rond te krijgen hebben we voor elk kind dat meedoet één volwassen vrijwilliger (ouder, oppas, grootouder) voor minimaal 1 dag nodig.  Ook jongeren kunnen zich weer inschrijven om te helpen! Zonder jullie gaat het niet. Dus noteer de week (34) vast in je agenda en hou een dagje hiervoor vrij!

Inschrijving: Woensdag 10 mei 2017, 11.45-13.00 uur

Locatie: Basisschool Brakkenstein

Kosten: € 12 

 

De kop is er af.

(Er was eens heel lang geleden …..) Een natte koude dag in augustus 2014. Tientalle kinderen kwamen bij elkaar voor een fantastisch bouwdorp. Vol verwachting werd er uitgekeken naar de opening. Geweldig was ‘tie. En daarna? Daarna storten de deelnemers zich vol overgave op hun werkzaamheden. Er werd getimmerd en getimmerd en … nog meer getimmerd. En natuurlijk kon het schilderen ook niet uitblijven. De mooiste creaties werden gevormd. Moe maar voldaan vertrok iedereen weer naar huis. Uitrusten van een lange dag noeste arbeid leveren, een dag met veel plezier en het mooie is….. Morgen is er weer een dag.

Voor foto’s kijk je op de faceboekpagina.

Het is zo ver!!!

Vandaag gaat het bouwdorp beginnen. Helaas wel op de koudste dag van deze zomer maar dat mag de pret niet drukken. De materialen zijn gearriveerd, het bouwdorpteam is er klaar voor. We zijn benieuwd wat voor mooie bouwsels er dit jaar komen te staan op de verschillende kavels. Veel plezier allemaal.

Er was eens heel heel lang geleden ………………..

Gemeentesubsidie is toegekend.

Evenals voorgaande jaren heeft de gemeente een subsidiebijdrage toegekend die is verkregen uit het ‘budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen’.